JAPONKI

27130-AV464 27130-AV465 27130-AV466 27130-AV467 27130-AV472
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
2-3-3-2-2
KOLEKCJA:
SHAKIRA SEMPRE NOVA 2024


Sprawdź
27133-AV905 27133-AV906 27133-AV907 27133-AV908 27133-AV911 27133-AV913
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
1-3-3-3-2
KOLEKCJA:
SHAKIRA SEMPRE NOVA 2024


Sprawdź
83589-AU637 83589-AU655 83589-AU656 83589-AU657 83589-AU658 83589-AU659 83589-AU660 83589-AU661
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
1-3-3-3-2
KOLEKCJA:
2024


Sprawdź
83468-AP100 83468-AP101 83468-AP102 83468-AP106 83468-AP107 83468-AP108
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
2-3-3-2-2
KOLEKCJA:
2024


Sprawdź
83539-AR966 83539-AR967 83539-AR968 83539-AR969 83539-AR970 83539-AR971 83539-AR972 83539-AR974
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
2-3-3-2-2
KOLEKCJA:
2024


Sprawdź
80408-20352 80408-20502 80408-21119 80408-22467 80408-24044 80408-25601 80408-AI769 80408-AR827 80408-AR828 80408-AR829 80408-AR832 80408-AR833
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
2-4-4-2
KOLEKCJA:
2024


Sprawdź