DAMSKIE

83606-AW815 83606-AW816 83606-AW817 83606-AW818 83606-AW819 83606-AW820 83606-AW821
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
WSUWANE
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
1-3-3-3-2
KOLEKCJA:
SHAKIRA SEMPRE NOVA 2024


Sprawdź
27130-AV464 27130-AV465 27130-AV466 27130-AV467 27130-AV472
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
2-3-3-2-2
KOLEKCJA:
SHAKIRA SEMPRE NOVA 2024


Sprawdź
27133-AV905 27133-AV906 27133-AV907 27133-AV908 27133-AV911 27133-AV913
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
1-3-3-3-2
KOLEKCJA:
SHAKIRA SEMPRE NOVA 2024


Sprawdź
27135-AV558 27135-AV559 27135-AV561 27135-AV562 27135-AV563 27135-AV564
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
SANDAŁY
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
2-2-3-3-2
KOLEKCJA:
SHAKIRA SEMPRE NOVA 2024


Sprawdź
27148-AV839 27148-AV840 27148-AV841 27148-AV842 27148-AV843
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
SANDAŁY
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
2-3-3-2-2
KOLEKCJA:
SHAKIRA SEMPRE NOVA 2024


Sprawdź
83589-AU637 83589-AU655 83589-AU656 83589-AU657 83589-AU658 83589-AU659 83589-AU660 83589-AU661
RODZAJ:
DAMSKIE
TYP:
JAPONKI
TWORZYWO:
PVC
ROZM.:
37-41/42
OPAKOWANIE:
1-3-3-3-2
KOLEKCJA:
2024


Sprawdź